Kurulus Osman Episode 149 Season 5 Urdu Hindi Dubbed

Kurulus Osman Episode 149 Season 5 Urdu Hindi Dubbed

Kurulus Osman Episode 149 Season 5 Urdu Hindi Dubbed. Sana zarar vermeye kalktı. Kanını akıttı. Sen tasa etmeyesin Bala Hatun. Kimseye bir şey demeyiz. Ama. Alaeddin Bey O bu işten nasıl sıyrılacak? Şehzadem öyle şey etmez. Etmez de. Ya mecbur kalıp öldürdüyse Ahmet Bey’i. Ben de ondan korkarım. Ya kendini korumak istediyse… …Ya da Gonca’yı- Alaeddin’i bulanda hepsini öğreneceğiz. Düşündüğümüz gibi olmamıştır. Ana, ana, ana! Ya ağabeyim suçlu olursa? Ana, ağabeyime ne olacak? İbrahim Bey onu öldürmek ister. Bu savaş demek. Allah’ım korusun. Hem de kardeş kardeşi kırar. Yok kızım yok yok. Yok korkma gel. Korkmayasın sakın. Atan ne savaşın olmasına… …Ne de kardeş kan dökülmesine müsaade etmeyecek. Sen korkma. İnşallah. Yiğidimi kahpece şehit ettiler.

Ads

Ben bunların sözde adaletinin tecelli etmesini bekleyemem Yakup Bey. Beklemeyeceğiz İbrahim Bey. Osman delilleri yok etmeden… …Tepesine bineceğiz. Beyim. Yaralı alplerin tedavisi yapıldı. Kalan alpler de kafesli çadıra atılmıştır. Osman… …Adalet yalanına sığınıp evladını kurtarmak peşindedir. Ama başaramayacak. O şimdi… …Meydanını kendinin bilir. Alpları esir etti. Bizi göz hapsinde tutar. Ama… …Ona öyle bir tokat vuracağız ki. Alpların gözü üzerimizde. Çadıra geçelim. Şehzade Alaeddin’i cümlemiz biliriz. Bunu edecek er değildir. Bu işin içinde bir iş var. Beyim… …af buyurursan… …Er dediğinin tek zaafı gönlüdür. Olur ya… …Ya Ahmet Bey çok üstüne geldiyse? Ters kelam ettiyse? Evladımız atasından böyle mi gördü? Hepiniz iyi bilirsiniz. Yok.

Evladım böyle bir şey yapmaz. Hem bizden olanla nicedir kavga ederiz. Hangisini kırdık… …diyesiniz hele. Evlatlarım devlet terbiyesiyle yetişmiştir. Sonunu hesap edemeyecekleri hiçbir işi yapmazlar. Mesele kahramanlık değildir. Devlettir. Öyledir ya öyledir.

Kurulus Osman Episode 149 Season 5 Urdu Hindi Dubbed

Belayı getireni bilmezseniz o vakit kime yaradığına bakacaksınız? Diyesiniz hele. Türk’ü Türk’e kırdırmak kimin işine gelir? Haçlıya beyim. Moğola. Ya. Bizi kırmak isteyenlerin oyunlarını ortaya çıkartacağız. Ama asıl mesele… …Asıl mesele içimizdeki riyakarlardır. Şimdi İbrahim Bey… …Canımızı acıtmadan durmayacak. Yakup Bey de bizi boğmaya yer arar. Ama fitneye asla müsaade etmeyeceğiz. Kardeş kanı dökmeden bu fitneyi açığa çıkartacağız.

Oğlumun naaşının önüme getirildiği yerde… …Alaaddin’in leşi olacak! Bu işin ardı savaştır. Uçlar cehenneme dönecek. Yakup Bey… …Önünde sonunda… …Olacak olan bu değil mi? Mehmet… …Alaeddin’i öldüreceksin. Ya Gonca? Benim Gonca diye bir kızım gayrı yoktur. Ne edeceğini bilirsin. Savaş kopanda esir değil cephede olacağız. Kardeş kanı dökülecek dersiniz. İnceldiği yerden kopacak deriz Tugay. Yarın Ahmet’imin cenazesi olacak. Esaretten kurtulup savaşmak için en münasip vakittir. Aklınızdan ne geçer beyim? Evet. Ulcay ve alpler… …Mezarlığa sızıp… …Bizi esaretten kurtaracaklar. Şimdi… …Beni iyi dinleyesin. Sultan Mesut ahirete göçtüğünden beri… …Bizler her daim savaşa mani olduk. Her daim bu kavganın ardında durduk. Gayrı geri adım atacak yerimiz kalmamıştır.

Savaşacağız dersin yani? Savaşı biz çıkarmadık. Ama bittiğini göreceğiz inşallah. İnşallah. – İnşallah beyim. Gündüz Bey. Alpleri Candaroğlu’nun şimaline salasın. Alpler oku da salacak mı Osman Bey? Oku da salacak pusatı da çalacak. Ok gayri yaydan çıktı. Şimdi… …alplerine salık veresin. Emrin candan öte. Buyruk sayarım Osman Bey. Oba da… …Sana ve… …Solgur Ağa’ya emanettir. Buyruk senindir beyim. Eyvallah. Eyvallah. Haydi. Biz de Aladdin ile Gonca’nın buluşacağı yeri bilirdik. Alaeddin’e gidelim de hakikati öğrenelim. Buyruğundur beyim. Haydi alpler. Buyurasın şehzadem. Oba kalabalık. Buradan kaçamayız. Talimhaneden kaçacağız.

Kurulus Osman Episode 149 Season 5 Urdu Hindi Dubbed

 

Haydi. Buyruğundur şehzadem. Haydi bakalım yiğitler. Görelim pusattaki maharetlerinizi he. Haydi. Maşallah. Maşallah yiğitlerime. Atlara az kaldı. Hadi. Hadi bismillah şehzadem. Ee pusattaki mahirliğinizi gördük. Biraz da oktakileri görelim he? Haydi. Haydi ok talimine. Haydi. Fatma hatun. Ya yakalanırlarsa? Ya uzun Şehzade ile Gonca Hatun ölürse? Gazi. Ağzını hayra aç. Öyle bir şey olmayacak. Benim ağabeyim başının çaresine elbet bakar. Sen bunları düşünmeyesin. Talimine bak. Cenk yakındır he. Durun! Ne ararsınız burada? Dur hele. Hürriyetimizi. Gazi koş alplere bildir kaçak var. Tamam. Durun! Nereye kaçarsınız he? Bırak! Bırak! Yanlış vakitte yanlış yerdesin Fatma Hatun. Obadan çıkamazsınız. Fatma Hatun! Siz ne edersiniz?

Sakın yaklaşmayın! Yoksa gözümü kırpmadan öldürürüm Fatma Hatun’u. Açın yolu! Yoksa Fatma Hatun’un kanıyla açarım yolu. Haydi! Açın haydi. Haydi. Osman Bey bu yaptığın işitende seni kim kurtaracak Mehmet Bey? Germiyanın ordusu üstünüze geldiğinde sizi Osman Bey dahi kurtaramayacak. Haydi. Fitnat! Biz obadan çıkanda Fatma Hatun’u teslim edesin. Haydi! Alplar. Düşün peşine. Senin yılan. Şimdi ne edeceğiz şehzadem? Evvel pazara varıp… …o Alaeddin itinin izini bulacağız. Onu da… …Yavuklusunu da kendi ellerimle öldüreceğim. Hadi. Ama evvel Osman’ın itlerinden kurtulacağız. Haydi! Ormana gidip izimizi kaybettireceğiz Kanyumaz. Haydi! Buyruğundur şehzadem. Bırakın! Bırak! Bırak! Na bunu kafesli çadıra koyun.

Götürün! Bırak! Bekle, bekle. Ben sana daha hesap soracağım. Yürü haydi! Bırakın! Bırakın! Mehmet’in kaçtığını da Osman Bey’e haber verin. Adalet tecelli olmadan… …Hükmü kesme derdine düştüler. İnşallah bir kaza olmadan mani olurlar. – İnşallah inşallah. Biz bu işi mahkeme yoluyla çözelim dedikçe… …Siz arkamızdan iş çevirirsiniz. Gayrı size itimadım yoktur. Bizim de size itimadımız yoktur ki… …Boş durmayız Gündüz Bey. Mehmet… …Osman Bey ile anlaşmanızdan gayrı… …Kendi başına bir iş çevirirse… …Bunun bedelini hepiniz ödersiniz. Kurulus Osman Episode 149 Season 5 Urdu Hindi Dubbed

Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Götürün! Bunların üstünden gözünüzü ayırmayın. Bir daha hata istemem! Aykurt! Eyvallah beyim. Beyim! Beyim! Hayırdır. Mehmet bey kaçtı beyim. Ne? Nasıl kaçar? Fatma Hatun ile gaziyi kullanarak kaçtı beyim. Evlatlar iyi midir? Hepsi iyi çok şükür. Allah’ım. Evlatları kullanıp kaçtı ha? Siz ne yaparsınız? Ben size güvenip ardımı nasıl döneceğim? He? Tekrarı olmayacak beyim. Eğer ki olursa… …Cezanın ne olduğunu iyi bilirsin. Rahat durmayacaklarını bilirdim. Şimdi ne yapacağız Osman? Mehmet Alaeddin’in peşine düşecektir. Biz de durmayacağız. Orhan! Beyim. Alaeddin’in peşine düşeceksin.

Kurulus Osman Episode 149 Season 5 Urdu Hindi Dubbed

Nerede olduğunu iyi bilirsin. Ya kardeşimle döneceğim… …Ya da hiç dönmeyeceğim beyim. Tasa etmeyesin. Biz de uç pazara gideriz. Ne olup bittiğini iyice bir öğrenelim. Savaşı durduracak yalnızca budur. Hasan şimdi Gündüz Bey’in yanına gideceksin. Ona diyeceksin ki İbrahim Bey ve Yakup Bey. Onların üzerinden gözünü asla ayırmayacak. Buyruğundur beyim. Haydi. Ne o? Yumruğu yiyende aklını mı yitirdin Hüsrev? Ee! Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin bak. Şimdi de sen benim esirimsin. Dev aynasında kendini görenin… …Sırtı daha çok yere gelir Boran. Konur’u ne ettin? Yoksa iş varmadı mı? – Vardı vardı. Hesabını gördüm, niyetini işittim. Yolu gaza yolu… …Davası Hakk davasıymış. İyice emin oldum. Konur gene benim kardeşimdir.

Yolumuz da davamız da birdir. Sonunda anladın he. Öyleyse diyesin Konur nerededir? İbrahim Bey’e vardı. Teklifini kabul edecek demek. Bilmezim. Ama Şehzadem Alaeddin… …Gonca Hatun’u kaçırırken… …Şehzade Ahmet’i öldürmüş derler. Ben asla inanmam. Ama ortalık bu havadisle çalkalanır durur. Bu savaş sebebidir Boran. Eyvah. Eyvah. İbrahim Bey ne yapar peki? En son beyimin obasındaymış. Daha da bilmezim. Konur’un İbrahim Bey’e bir can borcu vardır. Diyetini ödeyip yine kendi yoluna gidecektir. Yolumuz aynı olduğuna göre çözesin iplerimi de… …şu işi beraber bir çözelim. Haydi. Ben size güvenip ardımı dönemeyecek miyim he?

Kurulus Osman Episode 149 Season 5 Urdu Hindi Dubbed

Bacım kaçırıldı! Kan döküldü! Ruhunuz dahi işitmez. Bu iş bitsin… …Cezanızı kendi ellerimle vereceğim. Çekil. Kanyumaz. – Şehzadem. Bunları en ağır işlerde çalıştır. Ölüp ölüp dirilsinler. Buyruğundur şehzadem. İz var mıdır Kanyumaz? Beyim içeri girmek için yardım almışlar. Gülce Hatun’dan şüpheleniriz. O vakitte görenler var. Kahpe! Onu bulanda gözünün yaşına bakmayın. Kütahya ve Kastamonu topraklarına ulak çıkar. Gayrı savaş başladı. Alplar uçlara varsın. Bu Kayıları cihandan sileceğiz. – Buyruğundur şehzadem.

Ads

Leave a Comment

Ads
x